HANDELSBETINGELSER

  1. Generelt
   Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer med mindre anden skriftlig aftale herom foreligger mellem parterne.
  2. Priser
   Priser fremgår af sælgers til enhver tid gældende prisliste eller af fremsendt ordrebekræftelse.
   Levering sker fra vort lager i Søborg med mindre andet er aftalt.
   Skumvarer Vi forbeholder os ret til en leveringstolerance på ±5% af bekræftede ordrekvantum.
   Alle priser opgives eksklusiv fragt, emballage, moms, afgifter samt eventuelt ekspeditionsgebyr.
   Der pålægges et ekspeditionsgebyr på 500,- v/ køb under 750,- DKK eksklusiv moms.
   Vi forbeholder os ret til at debitere minimum DKK 500/varelinie
   Sælger er løbende berettiget til uden varsel at foretage prisændringer i prislister og tilbud, såfremt intet andet skriftligt er aftalt.
  3. Betaling og sikkerhedsstillelse.
   8 dage netto såfremt intet andet skriftligt er aftalt.
   Ved betaling efter sidste rettidige betalingsdag, tilskrives morarenter af det forfaldne tilgodehavende inkl. moms i henhold til renteloven, medmindre anden rentesats følger af sædvane, kutyme eller er aftalt.
   Tilskrevne morarenter forfalder til betaling omgående og betales forud for al anden gæld ved de løbende indbetalinger.Sælger er til enhver tid efter aftalens indgåelse berettiget til at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for købesummens, fragtomkostningernes og øvrige omkostningers rettidige betaling.
  4. Ejendomsforbehold
   Vi forbeholder os ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen inkl. leveringsomkostninger samt evt. renter og omkostninger er betalt fuldt ud.
  5. Annullering og ændring af ordrer.
   Køber har efter afgivelse af ordre ikke ret til ændring heri eller annullering heraf.
   Såfremt sælger på trods af ovenstående særskilt godkender en annullering eller ændring, er køber pligtig at betale de med annulleringen eller ændringen forbundne omkostninger, herunder omkostninger til opbevaring, sikring af kvalitet og egenskaber samt forrentning, som følge af udskudt leveringstidspunkt. Ved hel eller delvis annullering, er køber endvidere pligtig at erstatte sælgers mistede fortjeneste.
  6. Returvarer og returbar emballage.
   Varer modtages ikke retur.
   Såfremt det på trods af ovenstående aftales, at sælger tager varer retur, skal varerne være ubrugte, i mangelfri stand og i original og ubrudt emballage. Varerne skal være fri for smuds etc. Varer, der er specialproducerede og/eller hjemtaget til køber, modtages dog aldrig retur.
   Godkendte returvarer krediteres med fradrag af det af sælger fastsatte gebyr til dækning af returneringsomkostninger og sælgers salgsomkostninger.
   Ønskes det at returnere paller samt anden emballage til Linde & Larsen ApS, vil dette være muligt, imod selv at forestå transporten samt forud aftale denne returnering med Linde & Larsen ApS.
   Når pallerne er modtaget og accepteret hos Linde & Larsen ApS, vil disse blive krediteret den udfakturerede pallepris -20%.
   Paller i dårlig eller ødelagt stand modtages og krediteres ikke.
  7. Force majeure
   I tilfælde af at levering, rettidig levering eller mangelfri levering, hindres eller forsinkes af begivenheder udenfor sælgers kontrol, herunder, men ikke begrænset til arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder eller anden tredjemands svigt eller lignende, kan sælger ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist annullere ordren efter eget valg ved meddelelse til køber hurtigst muligt.
  8. Ansvar og Mangler
   Køber er forpligtet til at undersøge leverede produkter/ydelser straks og senest ugedagen efter modtagelsen. Køber mister adgangen til at påberåbe sig mangler ved leverede produkter/ ydelser, såfremt Køber ikke giver meddelelse herom til Linde & Larsen ApS straks efter, at køber har opdaget eller burde have opdaget manglen. Linde & Larsen ApS er i intet tilfælde erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt fortjeneste, driftstab, omkostninger til advokater og andre rådgivere og andre økonomiske konsekvenstab.
  9. Ophavsret
   Ophavsretten til de af Linde+Larsens udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale samt tegninger m.m. tilhører Linde+Larsen og må ikke uden Linde+Larsens godkendelse overlades til tredjemand, jf. lov om ophavsret.
   _____________________________________________________________________________

  INFORMATION TO BUSINESS PARTNERS REGARDING GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)

  As a business partner of Linde+Larsen (hereinafter ‘L+L’), certain personal data are collected and processed in various ways. The information that follows concerns this processing and your rights as a data subject.

  The party responsible for the processing of personal data, the controller, is:
  Linde+Larsen
  Vat no. 25305590
  Bjerringbrovej 116
  2610 Rødovre
  Denmark

  For additional information regarding the company’s processing of personal data, see the current Privacy Personal Data Policy at www.LindeLarsen.com or contact the company at sales@lindelarsen.com

  If you have concerns about how L+L processes your personal data, you may contact Datatilsynet (www.datatilsynet.dk) or the European Data Protection Board (https://edpb.europa.eu/).

  THE PURPOSE OF PROCESSING AND LEGAL BASIS
  As a Business Partner of L+L, your personal data are processed to the extent necessary to administer the business relationship, and for L+L to fulfil our obligations towards you.

  Some forms of processing require separate consent from the Business Partner, and such requests are made separately, as needed. All processing based on the individual’s consent can be terminated by withdrawing the consent. This can be done at any time and without explanation by contacting sales@lindelarsen.com

  DATA TRANSFER
  Data may be provided to public authorities, companies and partners in compliance with legislation and to the extent necessary for the company to fulfill its obligations to you as an Business Partner.

  TRANSFER TO THIRD COUNTRIES
  L+L strives not to transfer personal data concerning European citizens to a country or company located outside the EU/EEA. If, however, a need should arise for such a transfer, the company will ensure that appropriate security measures are taken to protect the business partner’s personal data.

  INFORMATION TO BUSINESS PARTNER STORING AND RETENTION 
  The business partner’s personal data are kept as long as the business relationship exists and thereafter for the period of time required or permitted by the legislation and standard practice applicable at any time.

  YOUR RIGHTS AS A DATA SUBJECT
  When L+L collects and processes your personal data, you are entitled to certain rights. You have the right to:

  • Request a copy of the personal data that the company processes and details of how the data are processed;
  • Request the rectification of any inaccurate data;
  • Request to be erased. However, this can only be done if there is no other legal basis giving the company the right to retain the data;
  • Request that processing be restricted under certain circumstances, such as during a period when the correctness of the data is under investigation; and
  • Exercise the right to data portability

  SECURITY
  L+L takes appropriate technical and organizational information security measures to prevent and limit risks associated with processing personal data, such as unauthorized access, disclosure, misuse, alteration and destruction.

  Only authorized personnel bound by secrecy have access to identifiable personal data.

  MISCELLANEOUS
  L+L websites may contain various blogs, forums, wikis and other social media applications or services that allow employees to share content with other users (collectively referred to as ‘social media applications’). All personal data or other information that is contributed via social media can be read, retrieved and used by other users of the same social media platform, over which we have little or no control. Accordingly, L+L is not liable for any other user’s use or misuse of information that has been contributed via a social media platform.

  In case of questions related to the processing of personal data, please contact sales@lindelarsen.com


  Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 08/12 – 2021.